Cloud Server เป็นอย่างไร ทำไมถึงนิยมใช้ Cloud Server ?

คลาวด์ หรือ Cloud Computing เป็นการทำงานของ Server ขนาดใหญ่ (การทำงานด้วย Server หลายๆเครื่อง) ด้วยพลังของหน่วยประมวลผลมหาศาล ทำให้ Cloud สามารถสร้าง Service ขึ้นมาทำงานตามความต้องการได้หลากหลาย 

Cloud แตกต่างกับเครื่อง Server ตรงไหน ?

เครื่อง Server เมื่อสร้าง OS (Operating System) ขึ้นมา 1 ตัวแล้ว OS ก็จะทำงานภายใต้เครื่องนั้นๆ เมื่อเครื่องมีปัญหา OS ก็จะไม่สามารถทำงานต่อได้ ส่งผลให้เว็บไซต์หรือระบบออนไลน์ที่ใช้พื้นที่บน server นั้นล่มตามกันไป
แต่... Cloud จะประกอบด้วย Server หลายๆเครื่อง ช่วยกันทำงาน เช่น ถ้าต้องการสร้าง Service ที่เป็น VM ระบบ Cloud ก็จะทำการจำลอง VM นั้นๆ ขึ้นมา พร้อมกับจัดสรรทรัพยากรให้กับ VM และด้วยที่ระบบ Cloud ประกอบด้วย Server หลายๆเครื่องนั้น ทำให้เมื่อ Server ตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ก็จะไม่มีผลต่อการทำงานของ VM หรือ Service อื่นๆ ที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น เพราะ Cloud จะมีการจัดสรรตัว Resource เข้ามาทำงานแทนที่ได้ตลอดเวลาข้อดีของระบบ Cloud

  • ในหนึ่ง Server สามารถลง OS ได้หลายๆ OS (ถ้าเป็น Server จะลงได้ OS เดียว)
  • สามารถลงได้หลาย OS นั่นหมายถึง การสร้าง Virtual Server ได้หลายเครื่อง ซึ่งเดิมถ้ามีหนึ่ง Hardware จะสร้าง Server ได้เพียงเครื่องเดียว หากจะทำ Serverใหม่ต้องลงทุนซื้อ Hardware ใหม่ ซึ่ง Virtualize ช่วยให้เราประหยัดการลงทุนได้และใช้ทรัพยากรได้คุ่มค่ามากขึ้น
  • ระบบ Virtualization สามารถจัดสรรและแบ่งปัน CPU RAM ของเครื่อง Server ให้กับ แต่ละ Virtual ได้ใช้งานร่วมกัน ซึ่งระบบเดิมทำไม่ได้ และตามปกติ Server หนึ่งๆจะไม่ได้ใช้ CPU และ RAM ตลอดเวลา หากเป็นระบบเดิมเท่ากับเป็นการสิ้นเปลือง ซึ่งระบบ Virtualize สามารถจัดสรรแบบใช้ร่วมกันได้ ช่วยให้เราได้ใช้ศักยภาพของเครื่องอย่างคุ้มค่า
  • กรณีจำเป็นหากต้องการเพิ่มขีดความสามารถของ Server ก็จะขยายขนาด CPU RAM ได้รวดเร็ว หรือ หากจะทำการโอนย้ายการทำงาน จากเครื่อง Server เครื่องหนึ่ง ไปหา Server อีกเครื่อง ก็ทำได้รวดเร็วต่างจาก ระบบเดิมๆที่ การโอนย้าย อาจจะใช้เวลาเป็น วันๆ ในการติดตั้งระบบใหม่และย้ายระบบเดิม
  • ระบบ Cloud ในยุคหลังๆ บางผู้ให้บริการสามารถให้ชำระค่าใช้จ่ายตามการงานจริงได้แล้วด้วย Wow!

ซึ่งเหตุผลนี้เอง Cloud จึงใช้สัญลักษณ์ของก้อนเมฆนั่นเอง  
------------------------------------------------------------------------------------------
ทางบริษัท เวิร์คโมชัน ครีเอทีฟ ก็มีบริการรับออกแบบเว็บไซต์หรือระบบออนไลน์เหมือนกัน ถ้าต้องการปรึกษาก่อนตัดสินใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางดังนี้
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4965419 | Email : [email protected]
หรือทักทายมาเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับ ก็สามารถส่งข้อมูลมาได้ทันทีผ่านช่องทางด้านบนนี้
:)

Contact Us

โทร: 064-6359246

[email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Location / Follows

บริษัท เวิร์คโมชั่น ครีเอทีฟ จำกัด(Workmotion Corp.)
อาคารพร้อมพันธ์ 1 เลขที่ 637
ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 3 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900